Bejelentkezés

Bejelentkezés

Felhasználónév *
Jelszó *
Emlékezzen rám

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
(1089 Budapest, Kálvária tér 7.)

 

Sajtóközlemény 2021.06.30.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) 2018. február 1-jével kezdte meg a GINOP-6.1.7-17-2018-00001 azonosító számú „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja” című kiemelt projektjének fizikai megvalósítását. A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország Kormánya társfinanszírozásában valósult meg 2,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás felhasználásával.

A több mint hároméves munka eredményeiről 2021. június 29-én Balatonbogláron megtartott, sajtónyilvános, ünnepélyes projektátadó rendezvény keretében adtak számot a megvalósítók.

Az Európai Szociális Alap finanszírozásában megvalósuló projekt alapcélkitűzése támogatni a gazdálkodó szervezetek képzési igényeinek megvalósítását, az emberek munkaerőpiaci helyzetének javítását, folyamatos szakmai képzését, a munkaerőpiaci értékes kompetenciák elsajátításának elősegítése érdekében. A megvalósított eredmények között informatikai eszköztár, szakmai nyomon követés, valamint az egységes monitoring rendszer kapott jelentős szerepet.

A rendezvényen Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára, valamint dr. Magyar Zita, az NSZFH elnöke köszöntötte a megjelent vendékeket. Helyettes államtitkár asszony köszöntőjében kiemelte, hogy a munkaerőpiacon zajló gyors és dinamikus változások miatt a felnőttképzésben is gyors reakciókra van szükség a munkaerőpiac által igényelt képességek, készségek fejlesztését illetően. A szakképzés és felnőttképzés területe jelentős mértékben átalakult, mely változásokat jól kiegészítik az uniós projektek.

Dr. Magyar Zita, az NSZFH elnöke arról beszélt, hogy egyre nő az igény a képzett munkaerőre, ezért a projekt indulásakor a vállalatok nagy érdeklődést mutattak a felnőttképzési pályázatok iránt. A projektek előkészítésekor megfogalmazódott, hogy egyre rugalmasabb képzésekre van szükség, amelyek gyorsan reagálnak az igényekre.

Ezt követően a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal általános és projektirányítási elnökhelyettese, Csontos Dávid mutatta be az NSZFH megvalósítás alatt lévő projektjeit, amelyeknek együttes célja a szakképzés és felnőttképzés szakterületének fejlesztése. A projekt kapcsán kifejtette, hogy példaértékűnek tartja a résztvevő vállalkozások számát, és azt a tényt, hogy a járványhelyzet ellenére határidőn belül sikerült megvalósítani a projektet.

 

Ezt követően a GINOP-6.1.7-17-2018-00001 kiemelt projekt projektmenedzsere, Tarpai Szilvia bemutatta a projekt elsődleges céljait és eredményeit. Prezentációjában betekintést nyújtott azokba a támogató tevékenységekbe, amelyek közel 900 vállalatnál több, mint 10 000 munkahelyi képzés megvalósulásához járultak hozzá, ezzel több, mint 100 000 fő képzésében nyújtottak támogatást. Beszédében kiemelte, hogy az elért eredmények a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hatékony közreműködése nélkül nem valósulhattak volna meg.

 

Az esemény zárásaként Vörös-Gubicza Zsanett, az MKIK oktatási és képzési igazgatója tartotta meg előadását, aki a projektben együttműködő szakmai megvalósítókat képviselte. Prezentációjában az MKIK projektben végzett tevékenységéről beszélt. Kiemelte, hogy a vállalkozások versenyképességének növelésében fontos szerepe van a munkahelyi képzéseknek.

 

A projektről részletesebb információk a https://ginop617monitoring.nive.hu, illetve a www.munkaerokepzes.hu weboldalon találhatók.

A GINOP- 6.1.7-17-018-00001 azonosítószámú, a „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja című kiemelt projekt 2018. február 01 - 2021. június 30. közötti időszakában megvalósított szakmai tevékenységeiről szóló Záró értékelő tanulmány az alábbi linken érhető el:

Záró értékelő tanulmány

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőket és kedvezményezetteket, hogy megjelent az egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 551/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet. A rendelet célja, hogy a 2020. november 4-ével bevezetett veszélyhelyzet átmeneti időtartamára könnyítéseket biztosítson. A könnyítések célja, hogy a veszélyhelyzet elrendelésére okot adó körülmények okozta nehézségek közepette is segítse az európai uniós támogatás elnyerését és a támogatásban részesült projektek szabályszerű és eredményes megvalósítását.

  Közlemény

A GINOP-6.1.7-17 projekt folyamán összesen 32 témakörben készültek a képzések lebonyolítását támogató szakmai segédanyagok, útmutatók. Céljuk a tudásátadás, a konkrét jó gyakorlatok bemutatása, valamint adott ágazatban, szakterületen a színvonalas szakmai képzések elősegítése, ösztönzése volt.

A témák kiválasztása kapcsán kiemelten foglalkoztunk a kapcsolódó projektekben (GINOP-6.1.5-17; GINOP-6.1.6-17 és GINOP-6.1.8-17) támogatott célterületekkel (pl. egyes informatikai témakörök, Ipar 4.0, stb.), de emellett általános felnőttképzési témákat, illetve speciális területeket (pl. gépészet, építőipar, turizmus-vendéglátás, munka-, tűz- és környezetvédelem stb.) is érintettünk.

A fent említett tartalomfejlesztésekhez ppt formátumban szemléltető anyagok készültek, melyek folyamatosan jelennek meg az alábbi honlapon 2021. június végéig:

www.munkaerőképzés.hu/kepzeseket-segito-szakmai-tartalmak

A gazdaságban és a munkaerőpiacon gyorsuló ütemben zajló technológiai változások (az ún. Ipar 4.0) ráirányították a figyelmet a munkaerőpiac igényeit gyorsan lekövetni képes képzési rendszer iránti gazdasági igényre. Ezt felismerve 2019 végén döntött a Kormány – a szakképzési rendszer mellett – a felnőttképzési rendszer megújításáról.

A felnőttképzési rendszer struktúraváltásakor stratégiai célként fogalmazódott meg 1) a képzések mérhetőségének kialakítása, 2) a képzések munkaerőpiaci relevanciájának javítása, 3) az adminisztratív terhek csökkentése, 4) a felnőttképzésben résztvevők számának növelése, valamint 5) a kimenetvezérelt – azaz a szabályozás fókuszát a folyamatról a kimenet mérése áthelyező – képzési rendszer létrehozása.

A felnőttképzés mérhetőségének javítása és ennek fő eszközeként a pályakövetési rendszer alapjainak megteremtése céljából a 2020. szeptember 1-től elindított képzések esetében az új Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszerébe (FAR) kell a képzőknek a képzésekről adatokat szolgáltatniuk. A FAR rendszer létrehozása eredményeként a korábbi szétszabdalt adatszolgáltatási rendszer helyébe egycsatornás, teljesen digitális rendszer lépett, amelyben egy-egy képzés regisztrációja nem vesz igénybe többet néhány percnél.

A képzések mérhetőségének megteremtése céljából további újítás a felnőttképzés rendszerében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: felnőttképzési törvény) hatályának módosítása. A felnőttképzési törvény (1. § (1) bekezdésének a) pont ab) alpontja alapján a törvény) hatálya kiterjed a szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló oktatásra és képzésre. (A 2. § 7. pontja alapján) kompetencia alatt olyan ismeretek, készségek és képességek összességét értjük, amely által a személy egy adott területen képes meghatározott döntésen és a megvalósításon alapuló eredmény elérésére.

A fenti két definíció alapján szélesebb tevékenységi kör kerül bele a „felnőttképzési tevékenység” halmazába és válik a képző a szolgáltatása alapján bejelentésre kötelezetté. Azonban ez nem jelenti azt, hogy minden képzést vagy oktatást nyújtó szolgáltató valamennyi tevékenysége automatikusan felnőttképzési tevékenységnek minősül. A továbbiakban ismertetett példák célja azon kritériumok és alapelvek bemutatása, amelyeket célszerű végiggondolni a tevékenység kategorizálásakor. Amennyiben a képzést folytató ezek után is bizonytalan saját tevékenysége kategorizálásában, javasoljuk az Innovációs és Technológiai Minisztérium Ügyfélszolgálatának írásban történő megkeresését az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

Alapelvek, kritériumok a jogszabály definíciói alapján:

A fenti három elemnek együttesen kell érvényesülnie ahhoz, hogy felnőttképzési tevékenységnek minősüljön egy szolgáltatási tevékenység:

  1. szervezettség,
  2. célirányosság,
  3. kompetenciaalakítás vagy –fejlesztés.

mellékelt táblázatban a felnőttképzési törvény definíciója alapján, annak szellemiségét követve bemutatjuk, hogy a szolgáltató tevékenység mely esetekben nem számít valószínűsíthetően felnőttképzési tevékenységnek. Az alábbi lista példálózó jellegű és célja kizárólag iránymutatás nyújtása a felnőttképzési rendszer szereplői számára.

További lényeges módosítás a felnőttképzési rendszerben, hogy míg korábban a képzéseket kellett engedélyeztetni, addig az új típusú felnőttképzési tevékenység bejelentés alapján, vagy – a felnőttképzési törvényben meghatározott esetekben – engedély birtokában végezhető. A tevékenység végzésére irányuló kérelmek 2020. július 1-je óta folyamatosan nyújthatók be a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, a képzési tevékenység pedig 2020. szeptember 1-jétől kezdhető meg. Ennek következtében mindazok a képzők, akik 2020. július 1-je óta az erre szolgáló elektronikus felületen bejelentették a képzési tevékenység folytatására irányuló szándékukat, illetve akik engedélyt kaptak a képzés folytatására, szeptember 1-jétől elindíthatják képzéseiket.

Az elmúlt két hónap során több mint 5500 bejelentés, illetve közel 400 engedély kiadása iránti kérelem érkezett be elektronikus úton a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, ami azt mutatja, hogy az új típusú felnőttképzési tevékenység végzése iránt hatalmas az érdeklődés képzői oldalról. Azon képzőknek, akik a későbbiekben kívánják megkezdeni tevékenységüket, továbbra is lehetőségük van megtenni bejelentésüket, illetve benyújtani engedély iránti kérelmüket a következő linken elérhető elektronikus felületen keresztül: https://far.nive.hu/kezdolap

Az új felnőttképzési rendszerre való zökkenőmentes átállás elősegítése érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium szeptember első felében részletes segédanyagot fog a képzési rendszer szereplői számára elérhetővé tenni.

(ITM)