Bejelentkezés

Bejelentkezés

Felhasználónév *
Jelszó *
Emlékezzen rám

Regisztrálás

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező.
Név *
Felhasználónév *
Jelszó *
Jelszó megerősítése *
E-mail *
E-mail megerősítése *
Captcha *
Captcha újratöltés

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
(1089 Budapest, Kálvária tér 7.)

A törvény felnőttképzést érintő jelentősebb összefoglalása:

A  veszélyhelyzet megszűnésének időpontjában folyamatban levő, felnőttképzésként megszervezett képzés 2020. augusztus 31-éig abban az esetben is megszervezhető távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy digitális képzésként, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

A törvény felnőttképzést érintő része:

 

 1. Felnőttképzési tárgyú átmeneti szabályok

 

 1. § (1) A  veszélyhelyzet megszűnésének időpontjában folyamatban levő, felnőttképzésként megszervezett képzés 2020.  augusztus 31-éig abban az  esetben is megszervezhető távolléti oktatásban, távoktatás formájában vagy digitális képzésként, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

(2) Szakmai vizsga felnőttképzés keretében történő megszervezésére a 27. §-t kell alkalmazni.

 

 1. § (1) Költségvetési támogatás nyújtható az  olyan képzések felnőttképzési tevékenység keretében történő megszervezéséhez és megvalósításához, valamint az  azokban való részvételhez, amelyek a  munkavállalók és az  álláskeresők számára új kompetenciák megszerzését biztosítják, munkaerő-piaci szempontból azok megszervezéséhez és megvalósításához kiemelt közérdek fűződik, és hosszú távon hozzájárulnak Magyarország gazdasági növekedéséhez.

(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott célnak megfelelő tanulási eredmények meghatározását és az  azok megszerzéséhez szükséges tudás átadásához szükséges képzések megszervezésének és megvalósításának követelményeit a felnőttképzésért felelős miniszter határozza meg.

(3) A költségvetési támogatást a (2) bekezdés szerinti követelményeknek megfelelő felnőttképző által megszervezett és megvalósított képzésben részt vevő személy képzési díjának és a képzéssel összefüggő költségek finanszírozására lehet felhasználni.

(4) Az  e  § szerinti képzés és az  ahhoz előfeltételként kapcsolódó más képzés a  felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvénynek (a  továbbiakban: 2013. évi LXXVII. törvény) a  szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló 2019. évi CXII. törvénnyel megállapított rendelkezései szerinti felnőttképzési tevékenység keretében szervezhető és valósítható meg a következő feltételek szerint:

 1. a  felnőttképzési tevékenység bejelentés és engedély nélkül folytatható azzal, hogy a  felnőttképzési államigazgatási szerv a  felnőttképzőt a  veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik napig a  2013. évi LXXVII. törvényben meghatározott eljárásban veszi a felnőttképzők nyilvántartásába,
 2. a  képzési program felnőttképzési szakértő általi előzetes minősítése helyett a  (2)  bekezdés szerinti követelmények vizsgálata keretében kell megállapítani azt, hogy a  képzési program megfelel a  jogszabályoknak és az  abban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon megszerezhetők a képzési programban megjelölt kompetenciák,
 3. a felnőttképző a 2013. évi LXXVII. törvény 15. §-a szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének a veszélyhelyzet megszűnését követő kilencven napon belül tesz eleget,
 4. a  felnőttképzőnek vagyoni biztosítékkal és minőségirányítási rendszerrel a  veszélyhelyzet megszűnését követő százhuszadik napig nem kell rendelkeznie.

(5) Az e § szerinti képzés és az ahhoz előfeltételként kapcsolódó más képzés keretében történő szolgáltatásnyújtás és az ahhoz szorosan kapcsolódó termékértékesítés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti egyéb oktatás és képzésnek minősül és mentes az általános forgalmi adó alól.

(6) Ha a  költségvetési támogatás feltétele, hogy a  képzésben részt vevő személy a felnőttképző által egy vállalkozás részére foglalkoztatási céllal kiközvetítésre kerüljön, a  felnőttképző részére kifizetett képzési díj a  képzésben részt vevő személyt foglalkoztató vállalkozás részére nyújtott, az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és a  2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 41/A. alcíme vagy 46. alcíme szerint nyújtható.

2020. május 27-én az IH weboldalán (www.palyazat.gov.hu) megjelentek a GINOP-6.1.5-17 és a GINOP-6.1.6-17 projektek felhívásainak módosításai.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal GINOP-6.1.7-17 azonosító számú kiemelt projekt által kialakított https://ginop617monitoring.nive.hu felületen történő képzések ütemtervének feltöltésével kapcsolatban történt módosítások az alábbiak: 

 1. A támogatást igénylő köteles együttműködni a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal (továbbiakban NSZFH) és a támogatási igényben megadott képzési tervét a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 15 napon belül, illetve annak Támogatói Okiratban módosított változatát a módosítás hatályba lépését követő legfeljebb 15 napon belül az NSZFH honlapján elérhető Monitoring Támogató Rendszerbe fel kell rögzíteni a https://ginop617monitoring.nive.hu  felületen történő regisztrációt  követően.
 2. A képzések pontos időbeli ütemezését az első képzés megkezdését megelőzően legalább 5 munkanappal fel kell rögzíteni a https://ginop617monitoring.nive.hu felületre.

[…]

 1. Amennyiben a képzési tervben és a https://ginop617monitoring.nive.hu felületen rögzített képzések időpontja, tervezett helyszíne változik, arról az NSZFH-t legkésőbb az eseményt megelőzően 5 munkanappal a https://ginop617monitoring.nive.hu felületen megtett adatmódosítás elküldésével, vagy a módosított adatok felületre történő rögzítésével szükséges.

 

A fentiekben részletezett módosításhoz kapcsolódóan az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

A képzések részletes ütemezését tartalmazó Képzések ütemterve c. excel dokumentum törlésre került a Felhívások szakmai melléklete közül. Ennek következtében változott a Monitoring Támogató Rendszer felülete és működése. A képzési tervvel és a képzések pontos időbeli ütemezésével, azok változásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségeknek online módon tudnak eleget tenni a kedvezményezettek a felületen az alábbiak szerint:

 • https://ginop617monitoring.nive.hu oldalon Regisztráció/bejelentkezés után, Főoldal/Képzések ütemtervének feltöltése menüpontban.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen Felhívás-módosításról szóló közlemény megjelenésének időpontjában folyamatban lévő képzések esetében a megjelenést megelőzően és annak napján megtartott, valamint a megjelenést követően megtartandó képzési alkalmait is rögzíteni kell a felületen. Emellett a közlemény megjelenését követően kezdődő képzések adatait is rögzíteni kell a felületen.

Kérjük, fokozottan ügyeljenek arra, hogy a képzési tervvel és a képzések pontos időbeli ütemezésével, azok változásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségnek eleget tegyenek és erre felnőttképzési szolgáltatójuk figyelmét is hívják fel.

A képzési adatok felvitelekor a képzés formáját is szükséges rögzíteni (egyéni képzés csoportos képzés, távoktatás). Távoktatási forma esetében a következő opciók választhatóak (a képzési alkalmak megadásakor)::

 • önálló tanulás,
 • személyes megjelenés (kontaktóra),
 • digitális megjelenés,
 • egyéb (szabadon tölthető).

Amennyiben a hatályos Támogató Okirattal rendelkező Kedvezményezett a képzést távoktatás formájában digitális platformon keresztül valósítja meg, abban az esetben biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy a Támogató be tudjon csatlakozni a képzésbe.

A Támogató a helyszíni ellenőrzéseket az NSZFH honlapján elérhető Monitoring Támogató Rendszerbe rögzített adatok ismeretében végzi. Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az ellenőrzés időpontjában és helyszínén nem folyik képzési tevékenység, és a képzések időpontjának, tervezett helyszínének változásáról Kedvezményezett nem tájékoztatta a Támogatót az NSZFH-nak történő adatszolgáltatással a képzés megkezdését megelőző minimum 5 munkanappal, a Támogató szabálytalansági eljárást indít, amely szankciót von maga után.

A kifizetési igénylések ellenőrzése során a Támogató ellenőrzi, hogy a képzéssel kapcsolatos adatok rögzítésre kerültek-e a Monitoring Támogató Rendszerbe. Amennyiben a Kedvezményezett nem, vagy nem határidőben (a képzés megkezdését megelőző minimum 5 munkanappal) tett eleget a bejelentési kötelezettségének, úgy a Támogató szabálytalansági eljárást indít, amely szankciót von maga után.

A Monitoring Támogató Rendszerbe történő adatok feltöltésének módja egyéb tekintetben nem változik.

Tájékoztatjuk, hogy a Monitoring Támogató Rendszer működésével és használatával kapcsolatosan az NSZFH Ügyfélszolgálatát keresse az alábbi elérhetőségek egyikén: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; https://ginop617monitoring.nive.hu/kapcsolat menüponton; illetve a +36/30/455-7161 telefonszámon. 

A felhívás módosítások a GINOP-6.1.5-17, és a GINOP-6.1.6-17 projektek megvalósításával kapcsolatban további fontos változásokat is tartalmaznak! 

   A GINOP-6.1.5-17 projekt felhívás módosításának elérhetősége

   A GINOP-6.1.6-17 projekt felhívás módosításának elérhetősége

   A GINOP-6.1.5-17 projekt változásjegyzék PDF

   A GINOP-6.1.6-17 projekt változásjegyzék PDF

A felnőttképzési törvény, a szakképzési törvény és ezek végrehajtási rendeletei, valamint az OKJ rendelet módosításai befolyásolhatják a GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára, GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára és a GINOP-6.1.8-17 Vállalati Képző Központok rendszerének kialakítása és működtetése projektek Kedvezményezettjeinek a támogatott képzések megvalósítását.  

Az OKJ-s képzések projektekbe betervezett megtartását a Kedvezményezettek részére megnehezíti az OKJ-ból kikerülő képzések magas száma. Pl. a Kedvezményezettek által leginkább preferált képzés, az Építő- és anyagmozgató gép kezelője (OKJ 32 582 02), már nem szerepel az OKJ-t váltó Szakmajegyzékben (12/2020. (II.7.) Korm. rendelet), a szakképzésben. Ez a képzés a projektek tervezési időszakának megfelelő formában 2020. december 31-én indítható utoljára (több egyéb OKJ-s képzéshez hasonlóan). Amennyiben a Kedvezményezettek egy, az OKJ-ból kikerülő képzést terveztek megvalósítani 2021-ben, erre már nem lesz lehetőségük.

Ahhoz, hogy a Kedvezményezettek biztonsággal meg tudják valósítani a pályázatukba tervezett szakképesítést nyújtó képzéseiket, a felnőttképzőkkel szoros együttműködés szükséges. Ezeket a képzéseket legkésőbb 2020. december 31-éig javasolt elindítani, ezt követően képzéstől függően kérdésessé válik, hogy milyen formában, hogyan, milyen óraszámban lesz az adott képzés tervezhető. 2020. december 31-ét követően a projektekbe betervezett feltételekkel, óraszámokkal már nem biztos, hogy teljesíteni tudják majd ezt a vállalásukat a támogatási kérelmükkel azonos formában.

Szintén fontos határnap a Kedvezményezettek szempontjából 2020. június 30. Ez a dátum a határideje a felnőttképzési tevékenységre vonatkozó engedéllyel rendelkező képzők számára, hogy engedélyükre vonatkozó módosítási kérelmüket benyújthassák, és a korábbi, 2020. január 1-jét megelőző szabályozás szerint valósítsák meg képzéseiket.

A projektek zárása, képzések tervezése kapcsán fontos szempont lehet, amennyiben az engedély módosítása nem történt meg június 30-áig, az új típusú engedély iránti kérelem benyújtása 2020. július 1-jén kezdeményezhető. Az engedély birtokában felnőttképzési tevékenység legkorábban 2020. szeptember 1-jétől folytatható.

A pdf-ben található táblázat a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és végrehajtási rendeletének módosításait tartalmazza.

   A Felhívások kedvezményezettjeit érintő jogszabályi változások