Bejelentkezés

Bejelentkezés

Felhasználónév *
Jelszó *
Emlékezzen rám

Regisztrálás

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező.
Név *
Felhasználónév *
Jelszó *
Jelszó megerősítése *
E-mail *
E-mail megerősítése *
Captcha *
Captcha újratöltés

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
(1089 Budapest, Kálvária tér 7.)

Az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) módosította a GINOP-6.1.5-17 és a GINOP-6.1.6-17 projektek felhívásait.

2019. november 4-én az IH weboldalán (www.palyazat.gov.hu) megjelentek a GINOP-6.1.5-17 és a GINOP-6.1.6-17 projektek felhívásainak módosításai.

A felhívások módosított szakaszai:

 1. GINOP-6.1.6-17 „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára” című projekt Felhívása az alábbi pontokban módosult:
  • 1.1. pont: a Felhívás indokoltsága és célja – módosítás.
  • 3.4.1.1 b) pont: Képzésekkel kapcsolatos elvárások – módosítás, kiegészítés.
   Módosított tartalom:
   8. A támogatást igénylő saját munkavállalói közül azok vonhatóak be képzésbe, akik bruttó bére nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását vagy a képzésbe vonást megelőző hat hónap átlagában a 405 459 Ft-ot. Az első képzésbe vonást megelőzően szükséges választani a két lehetőség közül. Amennyiben a képzésbe vonást megelőző hat hónap átlagbérére vonatkozó megoldást választja a támogatást igénylő és az adott munkavállaló több képzésbe is bevonásra kerül, akkor az első képzésbe vonásakor szükséges megfelelni a feltételnek. A feltételnek való megfelelést a kifizetés igénylés során szükséges alátámasztani, valamint jelezni, hogy az adott munkavállaló esetében a támogatási kérelem benyújtását vagy a képzésbe vonást megelőző hat hónap átlagbére került-e figyelembe vételre a képzésbe vonhatóság meghatározásakor.
  • 7. pont: További információk - módosítás

 

 1. GINOP-6.1.5-17 „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című projekt Felhívása az alábbi pontokban módosult:
  • 1.1. pont: a Felhívás indokoltsága és célja – módosítás
  • 3.4.1.1 b) pont: Képzésekkel kapcsolatos elvárások – módosítás, kiegészítés 
   Módosított tartalom:
   8. A támogatást igénylő saját munkavállalói közül azok vonhatóak be képzésbe, akik bruttó bére nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását vagy a képzésbe vonást megelőző hat hónap átlagában a 405 459 Ft-ot, azzal, hogy a képzésbe vont saját munkavállalók 10%-ának mértékéig olyan munkavállalók is bevonhatóak a támogatott képzésekbe, akik bruttó bére nem haladja meg a 600.000 Ft-ot. Az első képzésbe vonást megelőzően szükséges választani a két lehetőség közül. Amennyiben a képzésbe vonást megelőző hat hónap átlagbérére vonatkozó megoldást választja a támogatást igénylő és az adott munkavállaló több képzésbe is bevonásra kerül, akkor az első képzésbe vonásakor szükséges megfelelni a feltételnek. A feltételnek való megfelelést a kifizetés igénylés során szükséges alátámasztani, valamint jelezni, hogy az adott munkavállaló esetében a támogatási kérelem benyújtását vagy a képzésbe vonást megelőző hat hónap átlagbére került-e figyelembe vételre a képzésbe vonhatóság meghatározásakor
  • 7. pont: További információk - módosítás

 

A GINOP-6.1.5-17 projekt változásjegyzék
A GINOP-6.1.6-17 projekt változásjegyzék
A GINOP-6.1.5-17 projekt felhívás módosításának elérhetősége
A GINOP-6.1.6-17 projekt felhívás módosításának elérhetősége

 

Az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) módosította a GINOP-6.1.5-17 és a GINOP-6.1.6-17 projektek felhívásait. A módosítás egyszerűbbé teszi a kedvezményezettek részére az együttműködést a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal (NSZFH), így egyszerűsíti a projektek megvalósítóinak munkáját is.

2019. augusztus 15-én az IH weboldalán (www.palyazat.gov.hu) megjelentek a GINOP-6.1.5-17 és a GINOP-6.1.6-17 projektek felhívásainak módosításai. Az eddigi szabályozás szerint a projektek megvalósítóinak a képzési terveiket az NSZFH két e-mail cím valamelyikére, (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) is el kellett küldeniük, de a módosítás szerint mostantól az NSZFH és a kedvezményezettek közötti elsődleges kapcsolattartás a https://ginop617monitoring.nive.hu weboldalon keresztül valósul meg a felhívásokban rögzített adatszolgáltatási határidők betartásával.

A módosításoktól függetlenül a két e-mail cím továbbra is elérhető marad a pályázók részére. A Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., illetve Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címeken a GINOP-6.1.7-17 kiemelt projekt megvalósítói folyamatos ügyfélszolgálatot üzemeltetnek, ahová a GINOP-6.1.5-17, a GINOP-6.1.6-17 és a GINOP-6.1.8-17 kedvezményezettjei bármikor fordulhatnak a projektjeikkel kapcsolatos kérdéseikkel, valamint problémáikkal.

A felhívások együttműködésre vonatkozó módosított szakaszai:

 1. A támogatást igénylő köteles együttműködni a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal (továbbiakban NSZFH) és a támogatási igényben megadott képzési tervét a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 15 napon belül, illetve annak Támogatói Okiratban módosított változatát a módosítás hatályba lépését követő legfeljebb 15 napon belül az NSZFH honlapján elérhető Monitoring Támogatási Rendszerbe fel kell tölteni a https://ginop617monitoring.nive.hu felületen történő regisztrációt követően. 
 1. A képzések pontos időbeli ütemezését tartalmazó Képzések ütemterve elnevezésű excel táblázatot (jelen felhívás 7. sz. melléklete) az első képzés megkezdését megelőzően legalább 5 nappal fel kell tölteni a https://ginop617monitoring.nive.hu felületen. 
 1. A támogatást igénylő köteles együttműködni a GINOP-6.1.7-17 felhívás kedvezményezett szervezeteivel a GINOP-6.1.7 kiírás kedvezményezett szervezetei által ellátandó támogatási, tájékoztatási, és monitoring feladatok végrehajtása során. 
 1. A kedvezményezettnél, illetve a képzési terv szerint megvalósítandó képzés képzési tervben megjelölt helyszínén és időpontjában az NSZFH jogosult a végrehajtás időtartama alatt legfeljebb két alkalommal szakmai monitoring látogatást tenni, a képzés és a kapcsolódó alátámasztó dokumentáció képzési tervnek és a felnőttképzési szabályoknak történő megfelelését a helyszínen vizsgálni. A szakmai monitoring vizsgálat megállapításairól az NSZFH a kedvezményezettet és Támogatót 30 napon belül tájékoztatja. 
 1. Amennyiben a képzési tervben és a képzési ütemtervben megadott képzések időpontja, tervezett helyszíne változik, arról az NSZFH-t legkésőbb az eseményt megelőzően 5 munkanappal a https://ginop617monitoring.nive.hu felületen megtett adatmódosítással tájékoztatni szükséges és erre a felületre a módosított képzési tervet, valamint az aktuális Képzések ütemterve elnevezésű dokumentumot fel kell tölteni. 
 1. Az NSZFH a képzések megvalósításáról (pl. helyszín, időpont, résztvevők száma, résztvevők nemek szerinti aránya stb.), továbbá a képzéseken résztvevő célcsoporttagok elégedettségéről, a képzések értékeléséről adatokat kér be a kedvezményezettől. Az NSZFH az adatokat feldolgozásával elvégzi a képzési programok értékelését, amelyről a Támogatót tájékoztatni jogosult. Az NSZFH ezen tevékenységét a GINOP-6.1.7-17 kiemelt projekt keretében valósítja meg. A támogatást igénylő köteles együttműködni az NSZFH-val fenti tevékenységeinek elvégzése érdekében.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Felhívásokban a projektek megvalósításával kapcsolatos további fontos változások történtek! 

Bővebb információkat az alábbi elérhetőségeken talál: 

A GINOP-6.1.5-17 projekt felhívás módosításának elérhetősége
A GINOP-6.1.6-17 projekt felhívás módosításának elérhetősége

 

A GINOP-6.1.5-17 projekt változásjegyzék
A GINOP-6.1.6-17 projekt változásjegyzék

A kép-, illetve hangfelvétel rögzítése, mint a Támogató által támasztott követelmény, mindenben megfelel a jogszabályi követelményeknek, különös figyelemmel a 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire.

Az adatkezelés az Infotv. és a GDPR alábbi releváns rendelkezései alapján történik.

A személyes adatkezelés egyrészt az Infotv. 5. § (1) bekezdésének b) pontján alapul, mely szerint a személyes adat akkor kezelhető, ha az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult.

Másrészt a GDPR  I. fejezet 6. cikk a) és c) pontjain alapul az adatkezelés, mely szerint:

(1)   A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 1. a)         az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. c)         az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

 

Egyrészt tehát megkövetelik a jogszabályi rendelkezések, hogy az adatkezelés a törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges legyen/jogi kötelezettség teljesítéséhez legyen szükséges, illetve az adatkezeléshez történő kifejezett hozzájárulást.

 

Feltétlen szükségesség, jogi kötelezettség teljesítése

A Támogató törvényben meghatározott feladatkörében eljárva, a Kedvezményezett támogatási jogviszonyból eredő kötelezettségeinek ellenőrzése céljából, vagyis a szerződésszerű teljesítés ellenőrzése céljából követeli meg kép/hangfelvételt, minden esetben az érintett személyes hozzájárulása birtokában.

A Támogató törvényben meghatározott feladatkörében jár el, amikor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 54. § (1) bekezdés b) pontja alapján a költségvetési támogatás felhasználását a Kormány rendeletében meghatározott szabályok szerint ellenőrzi.

 

(„54. §[1] (1) A támogató a költségvetési támogatás felhasználását

b)[2] a 48. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási jogviszony esetében a Kormány rendeletében meghatározott szabályok szerint ellenőrzi.

(1a)[3] Az ellenőrzés kiterjedhet a kedvezményezett által a támogatott tevékenység megvalósítására kötött szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony teljesítésében közvetlen módon közreműködnek.”)

Kiemelendő azonban, hogy a Támogatónak nemcsak a nemzeti jogszabályok, de a közvetlenül hatályos uniós rendelkezések ( pl.:  az Európai Parlament és Tanács 1303/2013/EU rendelete) is kötelezettségként jelölik meg a támogatás felhasználásának ellenőrzését.

Megjegyzendő, hogy  a Támogatón kívül számos hazai és uniós szerv ellenőrzi (pl. EUTAF, OLAF, Bizottság stb.) a támogatások szabályszerű felhasználását, vagyis további szervek ellenőrzési feladatának elvégzéséhez is szükségesek a szóban forgó kép- és hangfelvételek.

 

Kifejezett hozzájárulás:

A képzésben résztvevő személyek hozzájárulása szintén megfelel a jogszabályi követelményeknek.

Az Infotv. 3. § 7. szerint, „hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez”;

GDPR  I. fejezet 7. cikk (1) bekezdése szerint: „Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult”.

Ptk. releváns rendelkezései:

A Ptk. (2:43.§ ) a képmáshoz és a hangfelvételhez való jogot nevesített személyiségi jogként jelöli meg.  A Ptk. 2:42. § (3) bekezdése szerint, „Nem sért személyiségi jogot az a magatartás, amelyhez az érintett hozzájárult”.

Tekintettel arra, hogy a hangfelvétel készítése minden esetben hozzájáruló nyilatkozat birtokában történik, az adatkezelés jogszerű.

Összefoglalva elmondható, hogy az adatkezelő mindvégig fokozott figyelmet fordít az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokra, különös figyelemmel a személyes adatkezelésre vonatkozó alapelvek (Infotv. 4. §, GDPR II. fejezet 5.cikk) betartására. A személyes adatnak minősülő hangfelvételeket kizárólag ellenőrzési célból kezeli és kizárólag az ellenőrzéshez szükséges mértékben és ideig, az adattakarékosság elvének figyelembevételével, különös figyelemmel azokra a garanciális jogokra, melyeket a jogszabályi rendelkezések (Infotv. 14. §, GDPR III. fejezet)  az érintett jogai megóvása céljából biztosítanak.

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés a hozzájáruláson alapul, valamint az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, az adatkezelés jogszerű.

A fentiek alapján hangsúlyozandó, hogy a Támogató csak olyan adatot követel meg, amely az adatkezelés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges és arra alkalmas. Minderre figyelemmel álláspontunk szerint szükséges és arányos a képzésben résztvevők személyiségi jogainak korlátozása a támogató jogos érdekeivel szemben.

 

[1] Megállapította: 2014. évi XCIX. törvény 32. §. Hatályos: 2015. I. 1-től.

[2] Módosította: 2015. évi CXCI. törvény 87. § 7.

[3] Beiktatta: 2015. évi LXXII. törvény 28. § (1). Hatályos: 2015. VI. 19-től.

Az NSZFH is részt vett az MKIK Információs napjain

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (továbbiakban: NSZFH) GINOP-6.1.7-17 kiemelt projektjének szakmai munkatársai is állandó résztvevői a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: MKIK) „Információs napok” elnevezésű rendezvénysorozatának. Az ország 18 megyéjére kiterjedő szakmai programsorozat keretében a GINOP-6.1.5-17, a GINOP-6.1.6-17 és a GINOP-6.1.8-17 azonosító számú pályázatok kedvezményezettjei kapnak tájékoztatást projektjük megvalósításával kapcsolatosan. Míg a pályázási időszak kezdetén a rendezvények előadásai elsősorban a pályázatok összeállításáról, valamint a benyújtási módszerekről szóltak, addig a mostani információs napok fókuszában már a sikeres megvalósítást elősegítő előadások állnak.

Az NSZFH képviselői által prezentált, a „Szakmai monitoring látogatások tapasztalatai – Hogyan készüljünk?” elnevezésű előadásban minden rendezvényen részletesen bemutatásra kerülnek a monitoring látogatásokhoz kapcsolódó technikai, szakmai és személyi feltételek kritériumai, valamint a teljes látogatás folyamata. A prezentációk során kiemelt hangsúlyt kapnak a képzések megvalósításával kapcsolatos dokumentumok formai és tartalmi elvárásai, részletesen bemutatásra kerülnek az egységes dokumentáció tartalmi követelményei. További hangsúlyos szerepet kap az uniós pályázatok keretében megvalósuló képzések Felnőttképzési törvényhez és annak vonatkozó rendeleteihez történő kapcsolódása, valamint az uniós felhívások szerinti megvalósításhoz szükséges információk. Az előadás során minden esetben kiemelésre kerülnek a képzéseken készülő fotók, videók, hanganyagok elkészítésének és megőrzésének szabályai.

Az előadásokat követően minden rendezvény esetén az előzetesen beküldött, illetve az előadás során felmerülő kérdések megválaszolására került sor. Általános tapasztalat, hogy a legtöbb kérdés a videófelvételek készítésével, illetve kép- és hanganyag-rögzítéssel kapcsolatosan merült fel. Az NSZFH GINOP-6.1.7-17 munkatársai a rendezvényeken, az ügyfélszolgálaton keresztül, valamint a szakmai monitoring látogatások alkalmával is támogatást nyújtanak az érdeklődőknek annak érdekében, hogy a kedvezményezettek képzései zökkenőmentesen valósuljanak meg.

A GINOP-6.1.7-17-2018-00001 azonosító számúMunkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok és nagyvállalatok számára indított képzések szakmai támogató programja” kiemelt projekt elsődleges célja a GINOP-6.1.5-17, a GINOP-6.1.6-17 és a GINOP-6.1.8-17 felhívások kedvezményezettjei részére történő támogató tevékenység nyújtása. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (továbbiakban: NSZFH) a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. illetve a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címeken elérhető Ügyfélszolgálatán keresztül látja el feladatait, a Kedvezményezettek számára gyors és precíz válaszokat ad, hatékony segítséget nyújt.

Ügyfélszolgálatunk munkája összetett: egyrészt a kedvezményezettek részéről megfogalmazódó kérdésekre ad választ, és kezeli a jelzett problémákat, másrészt összegző kimutatásokat készít saját tevékenyégéről. Az így kapott adatokat elemezve pontos képet kapunk a leggyakoribb problémákról éppúgy, mint az ismétlődő kérdésről. Az eredményeket felhasználva már nem csak passzív, válaszadásra korlátozódó szolgáltatást nyújthatunk a kedvezményezettek részére, hanem aktív, kezdeményező szereplőként az általánosan tapasztalható problémákat és kérdéseket az azokra adott válaszokkal együtt tesszük elérhetővé.

Az eddigi tapasztalatok alapján – a teljesség igénye nélkül –, az alábbi témákkal kapcsolatban merültek fel kérdések leggyakrabban:

 • az arculati elemek használata a dokumentumokon,
 • a megvalósítás közben történő lemorzsolódás a képzésbe bevontak körében,
 • a képzési csoportok bontása, összevonása tekintetében,
 • a kép- és hang dokumentáció készítésének, tárolásának előírásairól,
 • a képzésbe bevonható személyek köréről.

A konkrét kérdéseket a rájuk adott válaszokkal az alábbi linken érhetik el:

https://munkaerokepzes.hu/gyik

 

Köszönjük eddigi bizalmukat, és amennyiben kérdésük merülne fel, forduljanak bizalommal Ügyfélszolgálatunk felé a továbbiakban is az alábbi elérhetőségeken:

Kapcsolat