Szakmai monitoring tevékenység

A szakmai monitoring célja, hogy a pályázatban vállalt képzések mind a pályázati felhívásban foglaltaknak, mind a felnőttképzési szabályozásnak megfeleljenek. A GINOP-6.1.7-17 kiemelt projekt monitoring munkatársainak feladata a képzési tervben foglaltak, valamint a Támogatói Okirat szerinti tevékenységek megvalósítása során a vonatkozó felhívásnak, illetve a jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek való megfelelés elősegítése.

A monitoring vizsgálat során a monitoring szakértők feladata, hogy

  • elősegítsék a képzések tervezését, megvalósítását és értékelését,
  • segítse a kedvezményezett által vállalt kötelezettségek teljesítését, a képzések előrehaladásának dokumentálását, továbbá
  • előmozdítsa a monitoring tevékenységgel kapcsolatos (felnőtt)képzési fogalmak és dokumentációk (pl. bemeneti feltételek [iskolai előképzettség vagy iskolai előképzettség hiányában bemeneti kompetenciák; szakmai előképzettség; előírt gyakorlat; egészségügyi alkalmassági követelmények], felnőttképzési szerződés, jelenléti ív, előzetes tudásmérés, képzési program, haladási napló, elégedettség, OSAP) rendelkezésre állását, egységes értelmezését, a jogszabályi normáknak való megfelelőségét.
  • az esetlegesen feltárt hibákra, hiányosságokra felhívják a pályázók figyelmét,
  • a feltárt szabálytalanságok javítására, hiányosságok pótlására vonatkozó javaslatokat fogalmazzanak meg.