Bejelentkezés

Bejelentkezés

Felhasználónév *
Jelszó *
Emlékezzen rám

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
(1089 Budapest, Kálvária tér 7.)

A Felnőttképzésre vonatkozó átmeneti rendelkezések

A 104/2021. (III.5) Korm. rendelet a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról alapján a felnőttképzésben megtartott képzésekre az alábbi ideiglenes védelmi intézkedések lépnek életbe:

11.§ (5) A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban Fktv.) 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás formában szervezett oktatást, képzést – ideértve az Fktv. 1. § (2) bekezdése szerinti jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés felnőttképző által történt megszervezését is - a képzésben részt vevő személyek és az oktató közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában kell megszervezni, befejezni abban az esetben, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

(6.) Felnőttképzésben vizsga nem szervezhető. Az e rendelet hatálybalépésekor már megkezdett és folyamatban levő, illetve újonnan meghirdetett vizsgát el kell halasztani.

 

 MK_21_036.pdf